Pensionärer i Östra Helsingfors

INFOBLADET sommaren 2019

18.06.2019 kl. 13:20

Pensionärer i Östra Helsingfors rf (ÖP)

 

INFOBLADET sommaren 2019

 

Bästa medlem!

Verksamhetsåret 2019 har börjat aktivt. Under våren har vi bekantat oss med aktuella testamentsfrågor för seniorer, vi fick en bra inblick i hälso- och medicinaspekter, vi firade påsk och vår med fest, vi fick oss ett gott skratt när teatergruppen Rampfeber framförde Gräsänkligen, vi gjorde en lyckad utfärd till Verla, kartongfabriken nära Voikkaa.

Hösten inleder vi onsdagen den 11 september kl. 13.00 i klubbhuset. Vårt preliminära program för hösten inkluderar bl.a. seniordans, information om vett och etikett, information om arvsbeskattning, Staffan Bruuns presentation av sin nya bok, och sedan förstås vår 40-årsjubileumsfest den 28 november med Ole Norrback som festtalare.

Gå in på vår hemsida för att följa med vår verksamhet på adressen https://ostrahelsingfors.spfpension.fi. Vi annonserar om aktuella möten, tillställningar och evenemang i Hbl.

Medlemsavgiften för år 2019 är 25€. För dig som inte ännu erlagt medlemsavgiften finns bankgiroblanketten bifogad. Använd alltid referensnumret vid betalning. Om någon annan betalar din avgift, vänligen notera i meddelandefältet vem betalningen gäller.

För att effektivera vår information till våra medlemmar önskar vi gärna kontakta dig vid behov via epost. Vänligen sänd din epostadress till Lasse Lönnqvist, lasse.lonnqvist@gmail.com.

 

Vi önskar dig en varm och solig sommar!

 

Styrelsen

 

 

 

ÖP:s styrelse år 2019:

 

Ulf Randell, ordförande

050-050 1354

ulf.randell@elisanet.fi

 

Kerstin Granlund-Tikkala, viceordförande

050-364 7614

kerstingt@gmail.com

 

Carl-Magnus Roos, sekreterare

050-550 6093

carl-magnus.roos@kolumbus.fi

 

Lars Lönnqvist, kassör

040-546 2731

lasse.lonnqvist@gmail.com

 

Elisabeth Jungner-Rantasaari

050-324 7305

elisabeth.jungner.rantasaari@elisanet.fi

 

Bengt Karlsson

050-523 6768

bengt.karlsson@elisanet.fi

 

Björn-Erik Sundman

0400-409 099 

besundman@gmail.com

 

Urda Wesamaa

050-375 4422

urda@wesamaa.fi

 

Lisbeth Andersson

050-493 4273

lisbeth.andersson@pp.inet.fi

 

Katrina Döragrip

050-356 8932

katrina.doragrip@welho.com

 

Eila Larsson

050-329 1590

eila.larsson@hotmail.fi

Ulf Randell