Pensionärer i Östra Helsingfors

INFOBLADET 2020

15.04.2020 kl. 12:59

Pensionärer i Östra Helsingfors rf (ÖP)

 

INFOBLADET sommaren 2020

Bästa medlem!

Verksamhetsåret 2020 har börjat aktivt men tyvärr avbrutits av Corona-pandemin. Föreningen har inhiberat ALLA program och möten resten av våren åtminstone till 31.7.2020. Före krisen hann vi höra föredrag av Anita Storm om ekologiska frågor, René Nyberg om Sista Tåget till Moskva och Rainer Knapas om Hagalunds glömda historia samt hålla det stadgeenliga årsmötet. Dessutom hann vi besöka Fallåker teater med den fartfyllda musikalen Robin Hood.

Hösten inleder vi onsdagen den 9 september kl. 13.00 i klubbhuset om restriktioner angående Coronaviruset inte mera gäller. Vårt preliminära program för hösten inkluderar bl.a. Rampfeber teater, Harriet Björklunds boktips, frågesport, lotteri, höstfest, födelsedagsfest, jullunch, julfest.

Eventuellt börjar vi hösten med den inhiberade utfärden till Lojo. Kassören Lasse Lönnqvist behöver de anmälda medlemmars kontonummer som troligen inte kommer att delta i utfärden vid ny tidpunkt efter sommaren, så att han kan återbetala deltagaravgiften. Vänligen meddela per SMS eller e-post, telefon i undantagsfall till Lasse.

Raseborgs sommarteater har meddelat att de flyttar produktionen av Peter Pan till sommaren 2021.

Gå in på vår hemsida för att följa med vår verksamhet på adressen https://ostrahelsingfors.spfpension.fi. Vi annonserar om aktuella möten, tillställningar och evenemang i Hbl.

Medlemsavgiften för år 2020 är 27€. För medlemsavgiften finns bankgiroblankett bifogad. Använd alltid referensnumret vid betalning. Om någon annan betalar din avgift, vänligen notera i meddelandefältet vem betalningen gäller.

För att effektivera vår information till våra medlemmar önskar vi gärna kontakta dig vid behov via e-post. Vänligen sänd din e-postadress till Lasse Lönnqvist, lasse.lonnqvist@gmail.com.

 

Vi önskar dig en varm och solig sommar!

 

Styrelsen

 

 

 

ÖP:s styrelse år 2020:

 

Ulf Randell, ordförande

050-050 1354

ulf.randell@elisanet.fi

 

Kerstin Granlund-Tikkala, viceordförande

050-364 7614

kerstingt@gmail.com

 

Carl-Magnus Roos, sekreterare

050-550 6093

carl-magnus.roos@kolumbus.fi

 

Lars Lönnqvist, kassör

040-546 2731

lasse.lonnqvist@gmail.com

 

Elisabeth Jungner-Rantasaari

050-324 7305

elisabeth.jungner.rantasaari@elisanet.fi

 

Bengt Karlsson

050-523 6768

bengt.karlsson@elisanet.fi

 

Björn-Erik Sundman

0400-409 099  

besundman@gmail.com

 

Urda Wesamaa

050-375 4422

urda@wesamaa.fi

 

Lisbeth Andersson

050-493 4273

lisbeth.andersson@pp.inet.fi

 

Torbjörn Gustafsson

050–4358813

torbjorn.gustafsson@pp.inet.fi

 

Eila Larsson

050-329 1590

eila.larsson@hotmail.fi

 

Christel Rimaila

050-5249889

christel@Rimaila.fi

Ulf Randell