Pensionärer i Östra Helsingfors

INFOBLADET 2021

12.04.2021 kl. 18:49

Pensionärer i Östra Helsingfors rf (ÖP)

INFOBLADET våren 2021

Bästa medlem!

Nu börjar det ljusna i året 2021. Om prognoserna håller kommer Finland att stegvis öppna samhället och att coronaepidemins begränsningar och restriktioner lättar i och med nedgående siffror och ökad vaccinering av medborgarna.  Vi hoppas att höstens program kan fullföljas enligt tidigare mönster innan pandemin började.

Vi försöker dock hitta på program före hösten efterhand begränsningarna och restriktionerna lättar. Styrelsen funderar på att eventuellt ordna Frisbee golf i Stensböle (Kivikko) och eventuellt en promenad med picnic. Om allt går väl bokar vi en utfärd i augusti alternativt till gruvan i Lojo eller Raseborg sommarteater (om det anordnas). Höstens program kommer att inkludera bl.a. Harriet Björklunds boktips, frågesport, lotteri, höstfest, födelsedagsfest, jullunch, julfest. Om detta slår vi fast i augusti.

Gå in på vår hemsida för att följa med vår verksamhet på adressen https://ostrahelsingfors.spfpension.fi eller i annonserna om aktuella möten, tillställningar och evenemang i måndagars Hbl.

Pensionärsförbundet, Samrådet och många kulturinstitutioner, muséer och teatrar, erbjuder digitala program direkt eller bandade som kan ses senare. Utnyttja dessa möjligheter.

Medlemsavgiften för år 2021 är 27€. För medlemsavgiften finns bankgiroblankett bifogad. Använd alltid referensnumret vid betalning. Om någon annan betalar din avgift, vänligen notera i meddelandefältet vem betalningen gäller.

För att effektivera vår information till våra medlemmar önskar vi gärna kontakta dig vid behov via e-post. Vänligen sänd din e-postadress till Lasse Lönnqvist, lasse.lonnqvist@gmail.com

Föreningen höll sitt årsmöte 17.3.2021 där verksamhetsberättelsen och bokslutet för 2020 godkändes samt valdes medlemmar till styrelsen för dem som var i tur att avgå. Styrelsens mångåriga medlem Bengt Karlsson önskade avgå. Styrelsen tackar honom för väl utfört arbete under alla dessa år.

Vi önskar dig en varm och solig fortsättning på året!

 

Styrelsen

 

 

 

ÖP:s styrelse år 2021:

 

Ulf Randell, ordförande

050-050 1354

ulf.randell@elisanet.fi

 

Kerstin Granlund-Tikkala, viceordförande

050-364 7614

kerstingt@gmail.com

 

Carl-Magnus Roos, sekreterare

050-550 6093

carl-magnus.roos@kolumbus.fi

 

Lars Lönnqvist, kassör

040-546 2731

lasse.lonnqvist@gmail.com

 

Lisbeth Andersson

050-493 4273

lisbeth.andersson@pp.inet.fi

 

Elisabeth Jungner-Rantasaari

050-324 7305

elisabeth.jungner.rantasaari@elisanet.fi

 

Björn-Erik Sundman

0400-409 099  

besundman@gmail.com

 

Urda Wesamaa

050-375 4422

urda@wesamaa.fi

 

Torbjörn Gustafsson, suppleant

050–4358813

torbjorn.gustafsson@pp.inet.fi

 

Eila Larsson, suppleant

050-329 1590

eila.larsson@hotmail.fi

 

Christel Rimaila, suppleant

050-5249889

christel@Rimaila.fi

 

 

 

Ulf Randell