Pensionärer i Östra Helsingfors

INFOBLADET 2022

16.05.2022 kl. 11:01

Pensionärer i Östra Helsingfors rf (ÖP)

INFOBLADET våren 2022

Bästa medlemmar!

Verksamheten fortsätter normalt efter två år av pandemi.

Vi har redan hunnit med ett par möten där Kristina Björklund berättade om Folkhälsans verksamhet och pensionärsförbundets IT-koordinator Andreas Höglund informerade och lärde oss att ladda ner appar till telefon och plattor. Vi har besökt Fallåker teater med deras 50 års jubileumsföreställning. 

På nästa möte (30.3.) håller fil.dr h.c. Mikael Reuter föredrag om Vad är finlandssvenska? Vårt traditionella påskjippo med lotteri går av stapeln 13.4. Fil.dr Maria Vainio-Kurtikka berättar 27.4. om sin nya bok Scener ur Ellen de la Chapelles och Albert Edelfelts liv. Vårens möten avslutas med vårfest med musik av Curt Andersén. Vårutfärd till Tytyri gruva i Lojo anordnas 18.5. Utfärden kostar 52 €. Vi har även reserverat biljetter till Raseborg sommarteater med en musikal om Elvis 28.7. 

Höstens program kommer att innehålla bl.a. kulturevenemang, höstfest, födelsedagsfest, jullunch, julfest. Om detta slår vi fast i augusti.

Gå in på vår hemsida för att följa med vår verksamhet på adressen https://ostrahelsingfors.spfpension.fi eller i annonserna om aktuella möten, tillställningar och evenemang i måndagars Hbl. 

Pensionärsförbundet, Samrådet i Helsingfors och även våra systerföreningar erbjuder program, utfärder och resor som våra medlemmar har möjlighet att delta i. Utnyttja dessa möjligheter.

Medlemsavgiften för år 2022 är 27€. För medlemsavgiften finns bankgiroblankett bifogad. Använd alltid referensnumret vid betalning. Om någon annan betalar din avgift, vänligen notera i meddelandefältet vem betalningen gäller. 

För att effektivera vår information till våra medlemmar önskar vi gärna kontakta dig via e-post. Vänligen meddela din e-postadress till Lasse Lönnqvist, lasse.lonnqvist@gmail.com

Föreningen höll sitt årsmöte 16.3.2022 där verksamhetsberättelsen och bokslutet för 2021 godkändes samt valdes medlemmar till styrelsen för dem som var i tur att avgå. Styrelsens mångåriga viceordförande Kerstin Granlund-Tikkala önskade avgå. Styrelsen tackar henne för väl utfört arbete under alla dessa år. 

Vi önskar er en varm och solig fortsättning på året!

 

Styrelsen

 

ÖP:s styrelse år 2022:

 

Ulf Randell, ordförande

050-050 1354 

ulf.randell@elisanet.fi

 

Lisbeth Andersson, viceordförande

050-493 4273

lisbeth.andersson@pp.inet.fi

 

Carl-Magnus Roos, sekreterare

050-550 6093

carl-magnus.roos@kolumbus.fi

 

Lars Lönnqvist, kassör

040-546 2731

lasse.lonnqvist@gmail.com

 

Elisabeth Jungner-Rantasaari

050-324 7305

elisabeth.jungner.rantasaari@elisanet.fi

 

Christel Rimaila

050-5249889

christel@Rimaila.fi

 

Björn-Erik Sundman

0400-409 099

besundman@gmail.com

 

Urda Wesamaa

050-375 4422

urda@wesamaa.fi

 

Harriet Björklund, suppleant

050-341 1234

harriet.bjorklund@gmail.com

 

Eila Larsson, suppleant

050-329 1590

eila.larsson@hotmail.fi

 

 

 

  

 

 

Christel Rimaila